X
22 می

مگ آیفوم : با شیوع ویروس کرونا آموزش به روش آنلاین رونق گرفته است و کلیه دانش آموزان و معلمان از آموزش آنلاین استفاده می کنند. این آموزش شامل ارائه مطالب آموزشی در قالب فیلم و فایل های متنی است.

استفاده از آموزش و پرسش و پاسخ کمک زیادی به حل مشکلات دانش آموزان می کند.

  • اتحاد و تجزیه 

حاصل عبارت های مقابل را با استفاده از اتحاد ها حل نمایید.

پاسخ 

برای حل اتحاد ها لازم است ابتدا نوع اتحاد ار تشخیص دهید که در این سوال گزینه الف اتحاد مزدوج و گزینه ب اتحاد مربع است .

سپس بر اساس نوع اتحاد مثال را حل نمایید.

برای حل تجزیه نیز باتوجه به صورت سوال اتحاد مربع است که در این عبارت جمله اول به توان دو و جمله دوم به تواندو می رسد.

  • معادله خط 

معادله ی خطی را بنویسید که با خط ۴X+2y=6موازی باشد و از مبدآ مختصات بگذرد.

مطلب پیشنهادی  نهال گردو پیوندی یا با پایه بذری | گلرنگ نهال پاسخ میدهد

پاسخ

آموزش آنلاین ریاضی نهم، فرمول معادله خط y=aX+b می باشد. بر اساس این فرمول باید ضریب y را حذف کنیم. برای حذف ضریب Y لازم است ضریب را در کل معادله ضرب کنیم.

ضریب X همان شیب خط است و مقدار b نیز عرض از مبدآ می باشد.


برچسب ها :

نظر خود را بنویسید