آزمون تورینگ چیست

آزمون تورینگ یا تست تورینگ چیست ؟آزمایش تورینگ یا تقلید توسط آلن تورینگ، ریاضیدان مطرح، معرفی شد. تست تورینگ در واقع یک تست یا آزمایش از توانایی ماشین است که برای نمایش دادن رفتاری هوشمندانه مانند انسان استفاده می شود.

مطالعه مطلب