امروز: جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
instagram telegram whatsapp twitter linkedin facebook
X
۲۸ مهر

مگ آیفوم: هدف احمدی نژاد از دیدار با اسرائیلی ها چه بود؟ امیری فر گفت: اگر آقای احمدی نژاد، می توانست نماینده ولی فقیه باشد، برای رسیدن به این جایگاه تلاش می کرد. یک روحیه تکبر و قدرت طلبی در ایشان وجود دارد که ناشی از مباحث روانشناسی است.

مطالعه مطلب

۲۴ مهر

مگ آیفوم: آخر و عاقبت مدیران بانک مرکزی و ایجاد فساد در بازار ارز! بازار ارز و فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات مدیران بانک مرکزی می باشد. تصمیماتی که متاسفانه با سودجویی از موقعیت ها و به نفع عده ای ،ضررهای زیادی به بازار و نظام اقتصادی مملکت زده است.

مطالعه مطلب

۱۵ مهر
مطالعه مطلب