X
11 اردیبهشت

زمان دقیق عید فطر مشخص شد ! میزان فطریه برای هر فرد چقدر است؟ مبلغ فطریه مشخص شد!

زمان دقیق عید فطر مشخص شد !

1401/02/13 عید فطر است.

فطریه برای هر نفر بر مبنای قوت گندم، مبلغ 40 هزار تومان، بر مبنای برنج ایرانی 240 هزار تومان، بر مبنای برنج خارجی 90 هزار تومان می باشد.

زمان دقیق عید فطر مشخص شد ! میزان فطریه برای هر فرد چقدر است؟

فطریه برای هر نفر چقدر است؟

زکات فطره یا فطریه که در پایان ماه رمضان و در روز عید فطر پرداخت می شود. میزان فطریه معادل با سه کیلوگرم گندم، برنج، ذرت، جو، کشمش، خرما و… می تواند باشد. مهم ترین قوت غالب در خانواده های ایرانی گندم، برنج است. میزان فطریه برای هریک نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن پرداخت می شود.

پرداخت فطریه به چه کسانی واجب است؟

کسی که فقیر نباشد پرداخت فطریه بر او و تمام افراد تحت تکلفش واجب است. اگر کسی که فطره بر او واجب است آن را پرداخت نکند بر فرد تحت تکلف واجب نمی‌شود.

مطلب پیشنهادی  مبلغ فطریه 1400 اعلام شد


برچسب ها :

نظر خود را بنویسید