پدارم کریمی

مگ آیفوم : پدرام کریمی متولد 29 تیر سال 1355 در تهران، مجری و گوینده است. این مجری برنامه های تلویزیونی فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی

مطالعه مطلب