اجرای گروه رسا

اجرای گروه رسا در برنامه عصر جدید! در هشتیم قسمت از برنامه عصر جدید ۴۴ نوجوان اجرایی سیاسی با مضمون وطن پرستی را اجرا کردند که نظر داوران را جلب نمود و به مرحله ی نیمه نهایی صعود کردند.

مطالعه مطلب