وجود ماینر ها چقدر در قطعی برق تاثیر گذار است؟کشف 70 هزار ماینر!

مگ آیفوم : در این روزهای گرم تابستان که به گفته برخی منابع جزو یکی از گرمترین تابستان ها نیز می باشد، برخی ها بدون توجه به ضرورت وجود

مطالعه مطلب