بیوگرافی علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی در دوازدهم اسفند سال ۱۳۴۴ در خانواده ای مذهبی در جنوب شهر تهران، میدان خراسان متولد شد. پدربزرگ مادری او آذری و اهل

مطالعه مطلب