X
22 خرداد

مگ آیفوم: امروز 22خرداد ماه پخش آخرین مناظره تلوزیونی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات کشور با هدف دغدغه های مردم برگزار می شود. در این مناظره کاندیدهای ریاست جمهوری مواضع و برنامه های یکدیگر را به چالش می کشند.

مطالعه مطلب