مگ آیفوم : 13 راه پیشگیری از دیابت نوع 2!  دیابت نوع 2 یک بیماری مزمن است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. موارد کنترل نشده می تواند باعث نابینایی ، نارسایی کلیه ، بیماری قلبی و سایر شرایط جدی شود.

مطالعه مطلب