مگ آیفوم: مهران غفوریان به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شد! آرزو غفوری همسر این بازیگر توانمند از مردم خواسته تا برای بهبود سلامتی همسرش دعا کنند.

مطالعه مطلب