باشگاه انقلاب تهران

مگ آیفوم : «باشگاه انقلاب» یا همان باشگاه شاهنشاهی که به «کلوپ‌شاهنشاهی» هم معروف بوده است، در سال ۱۳۳۷ راه اندازی شد. این

مطالعه مطلب