نسخه اینستاگرام برای کودکان زیر 13 سال

به گزارش مگ آیفوم : گروهی متشکل از ۴۰ دادستان کل ایالتی روز دوشنبه از مارک زاکربرگ ، رئیس اجرایی فیس بوک خواستند که طرح راه اندازی

مطالعه مطلب