حمیدرضا صدر

مگ آیفوم : حمیدرضا صدر در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۳۵ در شهر مشهد به دنیا آمد. او نویسنده، منتقد سینما و مفسر فوتبال بود و معمولاً به عنوان

مطالعه مطلب