سفره هفت سین نوروز 1401

ایده تزئین سفره هفت سین برای نوروز ۱۴۰۱ ! عید نوروز جز اعیاد باستانی و کهن ایرانیان است. ایرانیان با آغاز فصل بهار سال شمسی جدید را جشن می گیرند. به دید و بازدید یکدیگر رفته و سفره های هفت سین زیبا پهن می کنند.

مطالعه مطلب