حادثه کرمان

فیلم لحظه انفجار بمب در گلزار شهدای کرمان، اولین ویدیو منتشر شده از لحظه انفجار بمب کارگزاری شده در گلزار شهدا کرمان، دشمنان تو از زائرانت هم هراس دارند.

مطالعه مطلب