مگ آیفوم: شی ناشناس در بامداد ۱۲:۵۲ دقیقه روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ در محدوده ی پارک ملت تهران منجر شد.

مطالعه مطلب