امروز: جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
instagram telegram whatsapp twitter linkedin facebook
X
۲۴ مهر

مگ آیفوم: آخر و عاقبت مدیران بانک مرکزی و ایجاد فساد در بازار ارز! بازار ارز و فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات مدیران بانک مرکزی می باشد. تصمیماتی که متاسفانه با سودجویی از موقعیت ها و به نفع عده ای ،ضررهای زیادی به بازار و نظام اقتصادی مملکت زده است.

مطالعه مطلب