مگ آیفوم: کشف تازه ی یک گور دسته جمعی از بقایای ۲۱۵ کودک بومی در اطراف یک مدرسه در بریتیش کلمبیا کانادا

مطالعه مطلب