غرق شدن وحشتناک خودروی هیوندای

به گزارش مگ آیفوم : به نقل از دیلی میل، این خودرو در کنار ساختمان و پارکی در “گاتکوپار ” بمبئی هند پارک شده بود که ناگهان به دلیل فرسایش

مطالعه مطلب