مگ آیفوم: در سفرتان به مشهد حتما از طبیعت گلمکان دیدن کنید. گلمکان در رشته کوه های بینالود واقع شده است.

مطالعه مطلب