کشته شدن ویروس های کرونا در استخر

به گزارش مگ آیفوم : و به نقل از پایگاه اینترنتی swimming، مطالعاتی که توسط محققان «کالج سلطنتی لندن» انجام شده، گویای آن است که خطر

مطالعه مطلب