مگ آیفوم : آیا علت قطعی برق رمز ارزها است یا خشکسالی و… . امروز وزیر نیرو رضا اردکانیان در خصوص قطعی های مکرر برق در چند روز گذشته مواردی را اعلام فرمودند. همراه ماباشید

مطالعه مطلب