پوست دور چشم در صورت انسان نسبت‌به دیگر قسمت‌های بدن حساس‌تر است و بیشتر در معرض نور، آلودگی، اشعه و دیگر موارد است. این قسمت جزو ضعیف‌ترین و حساس‌ترین نقاط بدن است که نحوهٔ نگه‌داری از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

مطالعه مطلب