مگ آیفوم: سوالی که این روز ها اغلب مادران به دنبال پاسخ ان هستن. ” مادارن باردار کدام واکسن کرونا را تزریق کنند؟ ” همراه ما باشید تا به سوالات شما در خصوص واکسن کرونا پاسخ دهیم.

مطالعه مطلب