کاهش قیمت بیت کوین

این روزها بیت کوین در سرازیری کاهش قیمت افتاده و بسیاری علت این افت سریع قیمت بیت کوین را صحبت های جدید ایلان ماسک صاحب برند تسلا

مطالعه مطلب