مگ آیفوم:زلزله امروز در مشهد چند ریشتر بود؟ زمین لرزه ای با قدرت ۵٫۲ ریشتر حدود ساعت ۸ و نیم صبح مشهد را لرزاند.

مطالعه مطلب