مگ آیفوم: باتوجه به گسترش ویروس کرونا حالا الزامی شدن کارت واکسن برای انجام این خدمات از مورادی است که باید هر چه زودتر انجام شود. در صورتی که کارت واکسن نداشته باشید به شما خدمات دولتی و خصوصی ارائه نمی شود.

مطالعه مطلب