مگ آیفوم : بازدید از فضای های طبیعی بکر دست نخورده حس نشاط و شادابی را به انسان القا می کند. یکی از مناطق گردشگری مشهد که همه ساله گردشگران فراوانی به این منطقه برای بازدید مراجعه می کنند منطقه ی هفت حوض مشهد می باشد.

مطالعه مطلب