مگ آیفوم: سس بشامل یکی از سس های معروف فرانسوی است. که مزه ی فوق العاده ای داد. از سس بشامل در تهیه غذاهایی نظیر لازانیا، استراگانوف، چیکن استراگانوف، پاستا و… استفاده می شود. مدت زمان تهیه این سس 15 دقیقه است.

مطالعه مطلب