مگ آیفوم : مجری شبکه سه سیما در برنامه زنده گفت : مرغ را گران کردید با آن کنار آمدیم. با داستان گرانی گوشت و نخریدنش کنار میاییم. با داستان گرانی میوه و خودرو هم همینطور. اما مطالبه الان فقط یک چیز است،توبی

مطالعه مطلب