مینا وحید

پوشش و حرکات زشت مینا وحید در کنسرت ماکان بند ! مینا وحید در کنسرت ماکان بند حرکات زشت و عجیبی از خود به نمایش گذاشته است که سبب تعجب همه افراد در سالن شد.

مطالعه مطلب