روز گذشته ویدئویی از رفتار کادر یک مدرسه با دانش‌آموزان در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت.

مطالعه مطلب