محمدرضا حیاتی

مگ آیفوم : داستان ممنوع الکاری محمدرضا حیاتی در تلویزیون یک ساله شد. می‌دانید که او بعد از حمایت از یک خواننده آن ور آبی، مورد خشم

مطالعه مطلب