لحظه دستگیری تروریست مسلح حرم شاهچراغ (ع) توسط نیروهای یگان ویژه

مطالعه مطلب