عکس نوشته عاسقانه تبریک روز مرد و پدر ! به پارس قدردانی وتشکر از مقاوم همسر و پدر

مطالعه مطلب