X
9 بهمن
شوخی سردار آزمون با عمو پورنگ

سردار آزمون یکی از فوتبالیست های موفق کشورمان چند روز پیش خبری مبنی بر ازدواج “عمو پورنگ” داریوش فرضیایی منتشر نمود. و اکنون در خصوص ازدواج وی گفته است شوخی کرده ام کسی به پورنگ زن نمیده!

مطالعه مطلب