زمان پخش سریال افسانه جومونگ

سریال افسانه جومونگ از دوشنبه ۱۰ مهر هر شب ساعت ۱۹ و بازپخش آن ساعت ۷:۰۰ صبح و ۱۳:۰۰ بعدازظهر از آنتن شبکه تماشا پخش می شود.

مطالعه مطلب