ماجرای دختر بی حجاب ناصر همتی در کالیفرنیا آمریکا

خبری که از دیروز در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به سرعت در حال دیده شدن بود، خبر مربوط به دختر ناصر همتی کاندیدای ریاست جمهوری که

مطالعه مطلب