پرویز پرستویی و حواشی تازه در آمریکا ! توضیحات کامل پرویز پرستویی در خصوص اتفاقات آمریکا؛ من با هدف صلح به اینجا آمده ام.

مطالعه مطلب