واکنش عجیب مردم نسبت به پسر خسرو شکیبایی بعد از بازی در سریال برف بی صدا می بارد ! پوریا شکیبایی فرزند مرحوم خسرو شکیبایی است . پوریا با بازی در نقش حبیب کیانی در سریال برف بی صدا می بارد به شهرت رسید.

مطالعه مطلب