هوشنگ ابتهاج

امیر هوشنگ ابتهاج  متخلص به سایه است. وی متولد 6 اسفند 1306 در رشت، شاعر و پژوهشگر ادبی است. او دانش آموخته مدرسه تمدن است.

مطالعه مطلب