مگ آیفوم: اولین ویدئو از مهران غفوریان بعد از سکته قلبی او باید عمل قلب باز کند. آرزوی سلامتی برای این هنرمند عرصه ی سینما و تلوزیون داریم.

مطالعه مطلب