مگ آیفوم:ارشا اقدسی که چهارشنبه 6 مرداد ماه  در طراحی صحنه ای برای یک فیلم تونسی در لبنان دچار حادثه شده بود چهارشنبه 13 مرداد ماه در بیمارستان بیروت در گذشت .

مطالعه مطلب