شکیلا سماواتی

مگ آیفوم : شکیلا سماواتی زاده تهران و بازیگر است. هدف او از همان زمان نوجوانی، بازیگر شدن بود و از سن 13 سالگی بازیگری را با تئاتر و نمایش

مطالعه مطلب