جدید ترین عکس از بازیگر لبنانی سریال نجلا 2 !  آن ماری سلامه بازیگر سریال نجلا 2 است وی عکسی متفاوت از خود منتشر نموده است.

مطالعه مطلب