باشگاه پرسپولیس

به گزارش مگ آیفوم : قرارداد فرجانی ساسی با الزمالک مصر تابستان سال جاری به پایان خواهد رسید. این بازیکن تونسی قصد دارد که الزمالک را

مطالعه مطلب