میزان حقوق و دریافتی بازنشستگان در سال 1400

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عادل دهدشتی در جلسه‌ای با رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و

مطالعه مطلب