قدسیه صالحی

مگ آیفوم : جدیدترین قسمت برنامه «سلام تهران» و پلاتوی خانم مجری (قدسیه صالحی) در فضای مجازی واکنش‌های متعددی را به‌همراه داشته

مطالعه مطلب