استایل برفی حدیثه تهرانی در کنار همسرش ! حدیثه تهرانی عکس جدیدی از خودش در کنار همسرش با استایلی برفی منتشر نمود.

مطالعه مطلب